УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Моля, прочетете внимателно описаните по-долу общи условия, преди да използвате онлайн магазина www.globalbgshop.com

 • Използвайки онлайн магазина в Сайта globalbgshop.com, Вие декларирате, че сте над 18 годишна възраст. С попълване на отметката „Съгласен съм с Общите условия“ подавате електронно заявление по смисъла на Закона за електронния документ и подпис, с което се съгласявате, че сте запознати с настоящите Общи условия.
 • Седалище и адрес на управление:

„Глобал“ ЕООД
гр. Хасково 6300
ул. “Южна” № 8
тел.: 038 66 16 75
e-mail:globalbg@abv.bg

www.globalbgshop.com

 • Стойността на транспортните разходи за доставка се изчислява допълнително при въведени данни.
 • Условията на плащане, доставка и изпълнение, както и датата, на която магазинът се задължава да достави стоките или да извърши услугите, са описани в Раздел Доставка.
 • Условията, срокът и начинът на упражняване на правото на отказ от договора са описани в Раздел Доставка.
 • Основните характеристики на стоките са описани в страницата за представяне на съответната стока.
 • При упражняване правото си на отказ, Потребителят следва да поеме транспортните разходи по връщане на стоката.
 • След извършване на покупка в електронния магазин ще получите потвърждение по електронната поща с всички данни за Вашата поръчка, както и обаждане от наш оператор с допълнителна информация за времето за доставка, начина на доставка, сумата за заплащане и с окончателно потвърждение на дадената информация.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 • Глобал гарантира на своите потребители конфиденциалността на представените информация и лични данни. Всички данни и информация, която подавате при заявка за поръчка или съответно попълване на регистрация на сайта ще бъдат ползвани само и единствено за обработка и доставка на поръчката Ви. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица, с изключение на куриерската фирма, доставяща направената от Вас поръчка на продукти.
 • При употребата на онлайн магазина ни, Вие изрично давате Вашето съгласие за събиране и обработване на Вашите данни.
 • Продуктите в МАГАЗИНА са ограничени само до посочените условия. Глобал ЕООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти и цени, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им в интернет страницата на онлайн магазина: globalbgshop.com